D
Lucian Bernhard

1883 – 1972

Bernhard Antiqua by Lucian Bernhard for Bauer in 1912

Bernhard Cursive by Lucian Bernhard for Bauer in 1927

Bernhard Gothic by Lucian Bernhard for ATF in 1929

Bernhard Fashion by Lucian Bernhard for ATF in 1929

Bernhard Modern by Lucian Bernhard for ATF in 1937

Bernhard Schönschrift by Lucian Bernhard for Bauer in 1925

Bernhard Tango by Lucian Bernhard for ATF in 1931

Lucian by Lucian Bernhard for Bauer in 1928